Kancelaria prawna dla firm w mieście Lublin

Nasza Kancelaria prawna udzieli wsparcia i porady prawnej w zakresie wyboru formy dla prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy nasz prawnik i księgowa służą swoim doświadczeniem z zakresu prawa handlowego oraz gospodarczego. Wybrany przez Klienta prawnik dokona analizy projektu umowy oraz podejmie się jej negocjacji z partnerem handlowym. Poza możliwością uzyskania wsparcia i porady prawnej każdy nasz prawnik proponuje zawarcie umowy na obsługę prawną. Radca prawny zapewnią także windykację prawną oraz reprezentację przed sądami. Zachęcamy do kontaktu firmy zarejestrowane na terenie miasta Lublin.

Prawo mieszkaniowe dla mieszkańców Lublina

Wybrany przez Klienta radca prawny lub prawnik posiada doświadczenie z zakresu prawa budowlanego. Radca prawny lub prawnik może zatem udzielić porady prawnej w zakresie zaopiniowania, sporządzenia czy wyegzekwowania postanowień zawartych np. w umowie o roboty budowlane, o dzieło lub udzielić wskazówek w zakresie postanowień dotyczących najmu lokalu użytkowego. Nasza Kancelaria prawna zapewnia także porady prawne np. w zakresie naruszenia posiadania, zniesienia współwłasności, ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, ustanowienia służebności, eksmisji lub zwrotu kaucji mieszkaniowej.

Prawnik z prawa pracy. Kancelaria prawna zaprasza

Zarówno prawnik jak i każdy współpracujący z firmą radca prawny są w stanie zapewnić porady prawne z zakresu prawa pracy. Zachęcamy do współpracy mieszkańców miasta Lublin. Porady prawne mogą dotyczyć np. problemu z zakresu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania za mobbing, czy domagania się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Radca prawny lub prawnik sporządzą i zaopiniują także dokumenty związane ze stosunkiem pracy. Udzielimy też wsparcia w sprawie sporządzenia odwołania od decyzji ZUS odmawiających przyznania świadczeń.

Miasto Lublin. Prawnik i radca prawny polecają wsparcie windykacyjne dla firm.

Nasz radca prawny oferuje nowoczesne usługi windykacyjne dla firm z miasta Lublin. Każdy nasz radca prawny posiada bogatą praktykę w zakresie windykacji przedsądowej, sądowej oraz komorniczej. Jesteśmy zaznajomieni z technikami negocjacyjnymi. Radca prawny działa sprawnie w ramach elektronicznego postępowania sądowego oraz współpracuje ze sprawną kadrą komorniczą. Te elementy zapewniają rzetelne, szybkie działania zmierzające do odzyskania należnego naszemu Klientowi zadłużenia. Radca prawny zaprasza przedsiębiorców z miasta Lublin do zapoznania się z naszą ofertą. Stałym Klientom z miasta Lublin radca prawny jest w stanie zapewnić bezpłatne świadczenie usług windykacyjnych. Tak więc zgłaszający się do naszej Kancelarii prawnej Klient z miasta Lublin może nie ponosić żadnych kosztów prowadzenia usług windykacyjnych i odzyskać całość należnego mu roszczenia.

Radca prawny jako wsparcie dla fundacji

Każdy nasz radca prawny oraz inny prawnik wspiera działalność fundacji. Udzielimy wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji rejestrowej. Podejmiemy się tworzenia statutu oraz innych dokumentów koniecznych do działania fundacji. Radca prawny wskaże możliwości wykonywania działalności gospodarczej oraz wyjaśnimy zasady uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Sporządzimy lub zaopiniujemy konieczne umowy.

Wsparcie prawnika dla stowarzyszeń

Radca prawny lub prawnik udzieli porady prawnej w zakresie określenia odpowiedniej i taniej formy prawnej dla działalności non profit i sporządzi dokumentację rejestrową. W razie konieczności radca prawny sporządza projekty uchwał czy innych aktów. Udzielimy wsparcia w tematyce opracowania regulaminów oraz w zakresie rejestracji stowarzyszenia lub dokonania zmian w jego działalności. Prawnik wspomoże Stowarzyszenia w negocjacji umów.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Prawnik lub radca prawny wesprze proces zebrań wspólnoty oraz udzieli porady prawnej w zakresie prawidłowego jego przeprowadzenia. W razie konieczności wyjaśnimy wszelkie zasady działania wspólnot oraz wspomożemy proces jej organizacji. Wskażemy prawa i obowiązki członków wspólnoty. Rozwiejemy wątpliwości związane z przyjęciem obowiązkowych uchwał. Radca prawny zapewnia także wspólnotom z miasta Lublin konieczną windykację.