Zespół współpracujących prawników

Z Kancelarią współpracuje grupa prawników. Każdy z niżej wymienionych prawników współpracuje z innymi kancelariami oraz w ramach dozwolonej prawem współpracy obsługuje pod względem prawnym przedsiębiorców. Wszyscy prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej firm, czy też reprezentacji sądowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Każdy nasz prawnik zapewnia profesjonalne porady prawne oraz kompleksowe wsparcie w zakresie zgłoszonego problemu. Każdy Klient decydujący się na pomoc prawną może być pewien, że dany radca prawny lub prawnik dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać z należytą starannością przedstawiony przez Klienta problem. Radca prawny zapewnia poufność przekazywanych informacji. Każdy radca prawny jest również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby którykolwiek z niżej wymienionych prawników zmuszony był korzystać z posiadanego ubezpieczenia. Porady prawne jak również usługi księgowe są świadczone przez prawnika nie będącego członkiem samorządów prawniczych. Mimo to stara się on spełniać wszelkie wymogi analogicznie do wymogów współpracujących ze sobą profesjonalnych prawników. Księgowa wykonująca swoje czynności również posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Bezpłatne informacje w zakresie cen są dostępne w cenniku usług oraz telefonicznie lub za pośrednictwem sieci Internet.

Elżbieta Kliman-Rola - Prawnik, Księgowa

Lublin, Księgowa

Ukończyła pięcioletnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, oraz Studia Podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium ekonomicznego w specjalizacji - księgowość. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie. Posiada wieloletnią praktykę zawodowa z zakresu prowadzenia usług księgowych, którą nabyła pracując zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Posiada licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz.50803). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się usługami księgowymi oraz doradztwem prawnym. W zakresie księgowości specjalizuje się m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rozliczaniu podatku VAT, CIT, PIT oraz zakładaniu działalności gospodarczej i redukcji kosztów jej prowadzenia. Udzielane przez nią porady prawne dotyczą szeroko rozumianego prawa cywilnego: prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym również opiniowania umów w obrocie gospodarczym. Specjalizuje się w obsłudze firm zajmujących się sektorem budowlanym. Obsługuje firmy i Klientów indywidualnych również z dzielnic Białołęka, Tarchomin, Targówek oraz Bródno.

Piotr Rola - Radca prawny

Radca prawny, Lublin

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Tytuł radcy prawnego otrzymał po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego i wpisie na listę radców prawnych. Jest wpisany na listę arbitrów przy Sądzie Polubownym w Izbie Przemysłwo - Handlowej w Krakowie oraz na listę arbitrów przy Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, które nabył podczas pracy w instytucjach administracji publicznej (samorządowej i rządowej) jak również w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Przez wiele lat współpracował z organizacjami pozarządowymi (Fundacja "Centrum Promocji Kobiet" i Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"). Udzielane porady prawne na rzecz osób fizycznych dotyczyły szeroko rozumianego prawa cywilnego. Jako pełnomocnik procesowy dysponuje doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz autorem ok. 500 artykułów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Publikował dla czasopism prawniczych takich jak: miesięcznik C.H. Beck "Nieruchomości", dziennik "Rzeczpospolita", tygodnik "Prawo przedsiębiorcy", miesięcznik "Gazeta Bankowa", dwutygodnik "Gazeta Samorządu i Administracji" oraz "Dziennik Gazeta Prawna".

Michał Kowalik - Adwokat

Lublin, Adwokat

Ukończył pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu materialnego oraz procesowego prawa karnego, które nabył podczas pracy w szeroko rozumianej administracji rządowej oraz w organach ścigania. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w wielu instytujach państwowych umożliwia spojrzenie mu na każdą sprawę z wielu punktów widzenia co jest istotne w planowaniu strategii procesowej każdej sprawy. W ramach prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego występuje jako obrońca podejrzanych i oskarżonych lub jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej zapewnia wnikliwą analizę stanu faktycznego i profesjonalne skonstruowanie linii obrony bądź oskarżenia. Swoje usługi świadczy przed sądami karnymi wszystkich instancji oraz również na widzeniach w aresztach czy zakładach karnych. Biegle posługuje się językiem angielskim i arabskim.

Iwona Zubrzycka - Zięba - Radca prawny

Radca prawny, Lublin, obsługa firm

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Rozpoczęła i ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego podjęła się wykonywania zawodu adwokata. Jednym z pierwszych doświadczeń zawodowych w jej karierze jest współpraca z największą polską firmą telekomunikacyjną w Polsce. Świadcząc usługi prawne oraz obsługę prawną na rzecz tego podmiotu wykonywała jako prawnik usługi prawne m.in. z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych oraz ochrony konkurencji i konsumentów. Posiada wieloletnią praktykę procesową, którą nabyła jako aplikant adwokacki w trakcie współpracy z kancelariami adwokackimi na terenie Warszawy. Świadczy również pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa karnego. Zapewnia także obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych również poza granicami Warszawy. W ramach współpracy z Kancelarią zajmuje się sprawami m.in. z szeroko rozumianego prawa karnego. W ramach prowadzonej działalności prawniczej zajmuje się także sprawami cywilnymi, rodzinnymi oraz spadkowymi.