Zespół współpracujących prawników

Z Kancelarią współpracuje grupa prawników. Każdy z niżej wymienionych prawników współpracuje z innymi kancelariami oraz w ramach dozwolonej prawem współpracy obsługuje pod względem prawnym przedsiębiorców. Wszyscy prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej firm, czy też reprezentacji sądowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Każdy nasz prawnik zapewnia profesjonalne porady prawne oraz kompleksowe wsparcie w zakresie zgłoszonego problemu. Każdy Klient decydujący się na pomoc prawną może być pewien, że dany radca prawny lub prawnik dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać z należytą starannością przedstawiony przez Klienta problem. Radca prawny zapewnia poufność przekazywanych informacji. Każdy radca prawny jest również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby którykolwiek z niżej wymienionych prawników zmuszony był korzystać z posiadanego ubezpieczenia. Porady prawne jak również usługi księgowe są świadczone przez prawnika nie będącego członkiem samorządów prawniczych. Mimo to stara się on spełniać wszelkie wymogi analogicznie do wymogów współpracujących ze sobą profesjonalnych prawników. Księgowa wykonująca swoje czynności również posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Bezpłatne informacje w zakresie cen są dostępne w cenniku usług oraz telefonicznie lub za pośrednictwem sieci Internet.

Elżbieta Kliman-Rola - Prawnik, Księgowa

Lublin, Dobry, Prawnik

Ukończyła pięcioletnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, oraz Studia Podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium ekonomicznego w specjalizacji - księgowość. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie. Posiada wieloletnią praktykę zawodowa z zakresu prowadzenia usług księgowych, którą nabyła pracując zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Posiada licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz.50803). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się usługami księgowymi oraz doradztwem prawnym. W zakresie księgowości specjalizuje się m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rozliczaniu podatku VAT, CIT, PIT oraz zakładaniu działalności gospodarczej i redukcji kosztów jej prowadzenia. Udzielane przez nią porady prawne dotyczą szeroko rozumianego prawa cywilnego: prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym również opiniowania umów w obrocie gospodarczym. Specjalizuje się w obsłudze firm zajmujących się sektorem budowlanym. Obsługuje firmy i Klientów indywidualnych również z dzielnic Białołęka, Tarchomin, Targówek oraz Bródno.

Piotr Rola - Radca prawny

Prawnik, Lublin, skuteczny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Tytuł radcy prawnego otrzymał po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego i wpisie na listę radców prawnych. Jest wpisany na listę arbitrów przy Sądzie Polubownym w Izbie Przemysłwo - Handlowej w Krakowie oraz na listę arbitrów przy Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, które nabył podczas pracy w instytucjach administracji publicznej (samorządowej i rządowej) jak również w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Przez wiele lat współpracował z organizacjami pozarządowymi (Fundacja "Centrum Promocji Kobiet" i Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"). Udzielane porady prawne na rzecz osób fizycznych dotyczyły szeroko rozumianego prawa cywilnego. Jako pełnomocnik procesowy dysponuje doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz autorem ok. 500 artykułów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Publikował dla czasopism prawniczych takich jak: miesięcznik C.H. Beck "Nieruchomości", dziennik "Rzeczpospolita", tygodnik "Prawo przedsiębiorcy", miesięcznik "Gazeta Bankowa", dwutygodnik "Gazeta Samorządu i Administracji" oraz "Dziennik Gazeta Prawna".

Krzysztof Kańczugowski - Radca prawny

Lublin, Dobry, Prawnik

Ukończył pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego. W latach 2005-2007 odbył skrócone przeszkolenie wojskowe dla absolwentów studiów wyższych, szkołę podchorążych rezerwy oraz dwie specjalizacje wojskowe w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu im. Tadeusza Kościuszki. W latach 2012-2014 odbywał aplikację radcowską, którą ukończył przed terminem ze względu na złożenie przed zakończeniem szkolenia egzaminu radcowskiego przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości, uzyskując wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Posiada łącznie 8 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej. Świadczył porady prawne zarówno dla klientów indywidualnych, drobnych przedsiębiorców jak też pracując na rzecz naczelnych organów administracji publicznej. Ponadto świadczył także pomoc prawną na rzecz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Wojska Polskiego w jednostkach wojskowych w Słupsku i w Poznaniu. W ramach codziennej służby społeczeństwu świadczy również pomoc prawną z urzędu.

Iwona Zubrzycka - Zięba - Radca prawny

Prawnik, Lublin, skuteczny

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Rozpoczęła i ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego podjęła się wykonywania zawodu adwokata. Jednym z pierwszych doświadczeń zawodowych w jej karierze jest współpraca z największą polską firmą telekomunikacyjną w Polsce. Świadcząc usługi prawne oraz obsługę prawną na rzecz tego podmiotu wykonywała jako prawnik usługi prawne m.in. z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych oraz ochrony konkurencji i konsumentów. Posiada wieloletnią praktykę procesową, którą nabyła jako aplikant adwokacki w trakcie współpracy z kancelariami adwokackimi na terenie Warszawy. Świadczy również pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa karnego. Zapewnia także obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych również poza granicami Warszawy. W ramach współpracy z Kancelarią zajmuje się sprawami m.in. z szeroko rozumianego prawa karnego. W ramach prowadzonej działalności prawniczej zajmuje się także sprawami cywilnymi, rodzinnymi oraz spadkowymi.