Miasto Lublin. Kancelaria prawna zapewniająca kompleksową pomoc prawną

Zakres usług współpracujących z Kancelarią prawników to w szczególności: prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze oraz prawo administracyjne. Wykonując swoje czynności gwarantujemy poufność wszelkich danych i informacji pozyskanych od Klientów. Wszelka pomoc prawna, której się podejmujemy odbywa się z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. Oferujemy także pomoc prawną dla mieszkańców miasta Lublin. Zapewniamy także kompleksowe wsparcie w sprawach o rozwód, alimenty czy spadek. W razie sporu wspomagamy Klientów w postępowaniach przed sądem powszechnym oraz przed sądem administracyjnym. Sporządzając lub opiniując umowy pozwalamy Klientowi dotrzymać warunków i zrealizować ich cel. Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia wskazujemy Klientom szanse na osiągnięcie zamierzonego celu. W nagłych sytuacjach oferujemy porady prawne oraz inne usługi online za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem sieci Internet.

Prawnik z prawa rodzinnego

Każdy nasz radca prawny posiada doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego. Z tych względów chętnie udzieli on klientom z miasta Lublin porady prawnej w sprawach związanych z tą tematyką. Chętnie podejmujemy się wsparcia w sprawach o rozwód, alimenty lub o separację. Każdy nasz radca prawny chętnie wspomoże Klienta z miasta Lublin w ramach problemu związanego z ustaleniem ojcostwa lub pozbawieniem czy ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Radca prawny poleca swą pomoc w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych lub w zakresie podziału majątku. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny oferuje Klientom z miasta Lublin również reprezentację przed sądem rodzinnym. Każdy nasz radca prawny zachęca do współpracy mieszkańców miasta z innych miast niż Lublin.

Prawnik z prawa budowlanego

Wybrany przez Klienta radca prawny posiada doswiadczenie z zakresu prawa budowlanego. Radca prawny moze zatem udzielic Klientom z miasta Lublin pomocy prawnej w zakresie zaopiniowania, sporzadzenia czy wyegzekwowania postanowien zawartych np. w umowie o roboty budowlane, o dzielo lub udzielic wskazówek w zakresie postanowien dotyczacych najmu lokalu uzytkowego. Od naszego radcy prawnego mozna uzyskac takze pomoc prawna np. w zakresie naruszenia posiadania, zniesienia wspólwlasnosci, ustalenie wstapienia w stosunek najmu, ustanowienia sluzebnosci, eksmisji lub zwrotu kaucji mieszkaniowej. W razie potrzeby radca prawny reprezentuje Klientów z miasta Lublin w postepowaniach sadowych przed sadami powszechnymi oraz administracyjnymi. Zapraszamy na porady prawne mieszkanców równiez z innych miast.

Prawnik z prawa administracyjnego

Każdy współpracujący z nami radca prawny ma bogate doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Z tych względów radca prawny może zapewnić Klientom z miasta Lublin porady prawne na wysokim poziomie. Zachęcamy do współpracy mieszkańców miasta z miasta Lublin. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny może przygotować również odpowiednie wnioski, zażalenia, odwołania, lub skargi do sądów administracyjnych. Uzyskanie porady prawnej może wiązać się także z reprezentacją Klienta z miasta Lublin przed organami administracji samorządowej i rządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czego każdy radca prawny jest należycie przygotowany.

Prawnik z prawa pracy

Radca prawny są w stanie zapewnić mieszkańcom miasta Lublin porady prawne z zakresu prawa pracy. Zachęcamy do współpracy mieszkańców miasta z miasta Lublin. Konsultacje prawne mogą dotyczyć np. problemu z zakresu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania za mobbing, czy domagania się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Radca prawny sporządzą i zaopiniuje także dla Klientom z Lublina dokumenty związane ze stosunkiem pracy. Każdy nasz radca prawny udzieli także pomocy prawnej w sprawie sporządzenia odwołania od decyzji ZUS odmawiających przyznania świadczeń. Poza udzieleniem porady prawnej każdy nasz radca prawny umożliwi mieszkańcom miasta Lublin również reprezentację przed sądem pracy.