Porady prawne dla mieszkańców miasta Lublin

Zakres usług współpracujących z Kancelarią prawników to w szczególności: prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze oraz prawo administracyjne. Wykonując swoje czynności gwarantujemy poufność wszelkich danych i informacji pozyskanych o d Klientów. Wszelka pomoc prawna, której się podejmujemy odbywa się z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. Oferujemy także pomoc prawną dla mieszkańców miasta Lublin. Zapewniamy także kompleksowe wsparcie w sprawach o rozwód, alimenty czy spadek. W razie sporu wspomagamy Klientów w postępowaniach przed sądem powszechnym oraz przed sądem administracyjnym. Sporządzając lub opiniując umowy pozwalamy Klientowi dotrzymać warunków i zrealizować ich cel. Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia wskazujemy Klientom szanse na osiągnięcie zamierzonego celu. W nagłych sytuacjach oferujemy porady prawne oraz inne usługi online za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem sieci Internet.